Základní údaje o naší společnosti

Společnost BHV úklid, s.r.o. se zabývá profesionálním úklidem výrobních podniků, restaurací, obchodů, úřadů a dalších objektů v rámci Jihomoravského kraje. Jsme rovněž schopni zajistit i úklid po stavebních pracích.
V současné době má společnost 50 stálých zaměstnanců a brigádníky.

Všichni zaměstnanci, kteří provádějí úklidové služby jsou pravidelně proškolováni na používání úklidové chemie, dezinfekčních prostředků, technologických pomůcek, bezpečnost práce a interní předpisy. Jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami. Výběru zaměstnanců je věnována patřičná pozornost.

Při poskytování našich služeb používáme kvalitní výrobky technologické a technické úrovně, které jsou schváleny pro používání v České republice a mají bezpečnostní listy a návody k použití.

K úklidu používáme úklidovou techniku značek HAKO, UNIKONT, WAP.

Společnost odpovídá za škody způsobené našimi zaměstnanci a má proto uzavřenu pojistnou smlouvu s Kooperativou pojišťovnou, a.s.